SUP Opiskelijatuuletus

Kesäkuun 17. päivänä eri alojen korkeakouluopiskelijat kokoontuivat yhteen opiskelijatuuletuksen merkeissä. Tuuletus tarkoittaa opiskelijoiden tai asiantuntijoiden vapaata ideointia toimeksiantajan antamasta teemasta. Opiskelijoiden taustat vaihtelivat kaupallisesta alasta it-tradenomeihin ja ympäristöteknologian insinööreihin.  Ideointihetken toimeksiantajana oli Tero Keva Turun yliopiston SparkUp Portti (SUP)-hankkeesta.

Kolme tuntia kestävässä ideointisessiossa opiskelijat innovoivat sitä, minkälaisia erilaisia markkinointityökaluja ja- keinoja Spark Up Portti -hanke voisi hyödyntää lisätäkseen alueen korkeakoulujen palveluiden näkyvyyttä yrittäjien keskuudessa.

 

SAM_1957

Kuvaaja: Mari Paloniemi

Ennen varsinaisen ideoinnin alkua opiskelijat tutustuivat toisiinsa ”speed meeting”-menetelmällä, mikä loi tilaisuudelle rennon tunnelman. Varsinaisessa ideointisessiossa käytettiin brainstorming ja 8×8-ideointimenetelmiä, jotka osoittautuivat tuottaviksi – tuloksena saatiin melkein 100 ideaa! Tilaisuuden lopussa opiskelijat antoivat vielä palautetta SparkUp Portti -hankkeen tämän hetkisistä esitteistä ja esittelivät ideointisession tulokset toimeksiantajalle.

SAM_1973

Kuvaaja: Mari Paloniemi

Rennon tunnelman ansiosta toimeksiantaja sai käyttöönsä monia ideoita, joita toivottavasti voidaan vielä lähiaikoina myös viedä käytäntöön!

Tutustu SparkUp Portti -hankkeeseen täältä: bit.ly/spark-up-portti

Toimeksiantaja

SparkUp Portti -hankkeen tavoitteena on edistää varsinaissuomalaisten yrittäjien ja alkavien ja jo toimivien pk-yritysten kilpailukykyä, kasvua ja kansainvälistymistä. Hanke tuotteistaa uudella tavalla korkeakouluopiskelijoiden monialaisen osaamisen osaksi Varsinais-Suomen seudullisia yrityspalveluita parantaen opiskelijayhteistyön tunnettuutta ja hyödynnettävyyttä yritysten parissa.