WastED – Jätehuollon koulutusvienti

Syksyllä 2013 WastED-hanke testasi jätehuollon koulutuspakettiin liittyviä oppimismenetelmiä. Testaukseen  osallistui kahdeksan opiskelijaa. Projekti toteutettiin kurssityyppisenä projektina ja se sisälsi seuraavat osat:

  • kontaktikerrat
  • etätehtävät
  • portfolio ja keskustelualue

Tulokseksi WastED-hanke sai koosteen eri oppimismenetelmien vahvuuksista ja heikkouksista. Lisäksi opiskelijat ideoivat lisää oppimismenetelmiä.

Yhtenä oppimismenetelmänä testattiin väittelyä.

Yhtenä oppimismenetelmänä testattiin väittelyä.

 

Toimeksiantaja

WastED-hanke vie jätehuoltoalan osaamista Viroon ja Latviaan sekä kehittää koulutuspakettia, jota viedään jatkossa myös muihin maihin. Hankkeen toteuttajia ovat Turun ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Suomen ympäristöopisto SYKLI.