Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/greenknow/public/html/wp-content/themes/greenknowhowturku/header.php on line 1
Linkkikokoelma | Green KnowHow Turku

Linkkikokoelma

Alla olevasta linkkikokoelmasta löytyy monipuolisesti yritysten ympäristöosaamiseen ja sen kehittämiseen liittyvää tietoa sekä konkreettisia työkaluja. Jos linkkikokoelmasta puuttuu jokin tärkeä linkki, voit ehdottaa sitä lisättäväksi täältä.

Linkkikokoelman pääkategoriat

 1. Ympäristötietoa
 2. Valtakunnalliset tahot
 3. Alueelliset tahot
 4. Kunnallinen päätöksenteko
 5. Lainsäädäntö
 6. Resurssiviisaita työkaluja ja oppaita
 7. Ympäristö- ja laatujärjestelmät, sertifikaatit
 8. Yritysesimerkkejä
 9. Tukimukset ja raportit
 10. Rahoitus
 11. Hankkeet ja tutkimusryhmät
 12. Opinnäytetöiden kokoelmasivut
 13. Yrityksen ympäristöosaamiseen liittyviä opinnäytetöitä

 

1. YMPÄRISTÖTIETOA

Yritys Suomi – ympäristötietoa yrityksille

Yritys Suomen kattava tietopankki yritysvastuusta kiinnostuneille yrityksille.

Ympäristöosaaminen kilpailukyvyksi – verkkopalvelu

Teknologiateollisuus Oy:n tarjoama verkkopalvelu, jonka tavoitteena on vahvistaa yritysten kilpailukykyä ympäristöosaamisen avulla.

Ympäristöosaava ammattilainen – verkkopalvelu

Palvelu ammattilaisten ja yritysten ympäristöosaamisen kehittämiseen.

Ympäristö Nyt – Lounaispaikka

Monipuolista tietoa Lounais-Suomen ympäristön tilasta ja seurannasta.

Luontoselvitykset

Ympäristöhallinnon sivuston listaus paikallisista, alueellisista ja valtakunnallisista luontoselvityksistä sekä tietoa niiden laatimisesta.

Miten ympäristöosaaminen muutetaan rahaksi? 

Yle Radion Ajantasan Torstaiseuran jakso.

Ilmasto.org – Tietoa ilmastonmuutoksesta

Ekosähkö

Ympäristöystävällinen ekosähkö myös yrityksille. Ekosähkön asiakkaat saavat veloituksetta viestintämateriaaleja, joiden avulla voi kertoa ekologisesta energiavalinnasta myös asiakkaillesi ja yrityksen tärkeille sidosryhmille.

 

2. VALTAKUNNALLISET TAHOT

Valtioneuvosto

Valtioneuvoston verkkopalvelussa ajankohtaista tietoa hallituksesta ja ministeriöistä sekä sen tekemistä päätöksistä.

Ympäristöhallinto

Ympäristöhallinnon verkkopalvelun Asiointi ja luvat -osio sisältää tietoa yritysten tarvitsemista luvista, ilmoituksista ja rekisteröinneistä. Osiossa kerrotaan myös ympäristövaikutusten arvioinnista ja sieltä löytyvät YVA-hankkeet sekä YVA-päätökset.

Aluehallintovirasto

Aluehallintovirasto (AVI) ratkaisee ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisia lupa-asioita. Ympäristöluvan tarvitsevat muun muassa useat teollisuuslaitokset ja jätehuoltotoiminnot, turvetuotanto, kaivostoiminta, eläinsuojat ja kalankasvatus.

Suomen ympäristökeskus

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on valtion tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka tuottaa palveluja ja tietoa, joita yritykset voivat hyödyntää kehittäessään toimintaansa.

Motiva-konserni

Valtion omistama asiantuntijayritys, joka tarjoaa energia- ja materiaalitehokkuustietoa sekä konsultointi-, koulutus- ja viestintäpalveluita myös yrityksille.

Sitra

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, Sitra, on julkisoikeudellinen rahasto, joka tuottaa tietoa kestävästä hyvinvoinnista, kehittää siihen uusia toimintamalleja, kokoaa rajat ylittäviä verkostoja sekä rahoittaa liiketoimintaa.

FIBS yritysvastuuverkosto

FIBS on Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto, joka auttaa yrityksiä löytämään kilpailuetua yritysvastuusta.

 

Materiaalipankki

Materiaalipankki on palvelu yritysten väliseen ylijäämämateriaalien myyntiin.

 

3. ALUEELLISET TAHOT

Varsinais-Suomen ELY-keskus – Elinkeinot

Alueellisen keskuksen elinkeino-vastuualueeseen kuuluu mm. yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut sekä elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen. Monipuolinen tietopaketti yrityksen toiminnasta ja kehittämisestä.

Valonia – Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus – Yrityspalvelut

Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Valonia tarjoaa käytännöllisiä työkaluja sekä asiantuntijapalveluita yritysten ympäristöasioiden kehittämiseen.

Yritysten ympäristöverkostot

Turun alueen kolme aktiivista ympäristöliiketoiminann verkostoa. Verkostojen taustalla on yrityksiltä esiin noussut tarve foorumille, jossa ympäristöasioista vastaavat voivat vaihtaa ajatuksia yhdessä muiden samantyyppistä työtä tekevien kanssa.

 

4. KUNNALLINEN PÄÄTÖKSENTEKO

Turun kaupungin päätöksenteko ja talous

Sivustolta löytyy monipuolisesti tietoa kaupungin kunnallisesta päätöksenteosta, esimerkiksi kaupunginvaltuuston päätöksiä, esityslistat ja pöytäkirjat, kuulutukset, kaupungin johto ja lautakunnat sekä yhteystiedot.

 

5. LAINSÄÄDÄNTÖ

Ympäristölainsäädännön lait ja asetukset

Suomen luonnonsuojeluliiton kokoama kattava lista tärkeimmistä ympäristölainsäädännön laista, asetuksista  ja pykälistä.

Finlex – Valtion säädöstietopankki

Oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu, josta löytyvät Suomen säädöskokoelma sekä ajantasaisten säädösten ja alkuperäisten säädösten kokoelmat.

EU:n ympäristösivut

Euroopan komission ympäristöasioiden pääosaston ylläpitämä sivusto, jossa paljon tietoa EU:n toiminnasta ympäristön suojelemiseksi ja vihreästä taloudesta.

 

6. RESURSSIVIISAITA TYÖKALUJA JA OPPAITA

Ympäristöosaaminen kilpailukyvyksi – verkkopalvelu

Teknologiateollisuus Oy:n tarjoama verkkopalvelu, jonka tavoitteena on vahvistaa yritysten kilpailukykyä ympäristöosaamisen avulla. Monipuolinen tietopaketti ympäristöosaamisen kehittämisestä.

Ympäristöosaava ammattilainen – verkkopalvelu

Palvelu ammattilaisten ja yritysten ympäristöosaamisen kehittämiseen. Soveltuu erityisesti kiinteistönhoito-, kone- ja metalli-, puhdistuspalvelu-, ruokapalvelu- sekä sosiaali- ja terveysalalla toimiville yrityksille, mutta tietoa voi hyödyntää muillakin aloilla.

Motivan hankintapalvelu

Tietopaketti kestävistä hankinnoista, esimerkiksi jätehuoltoon, energiaan, valaistukseen ja liikkumiseen liittyen.

Motivan materiaalikatselmukset

Käytännön työkalu yrityksen toiminnan tehostamiseen ja materiaalivirtojen hallintaan.  Katselmuksella tunnistetaan tuotantoprosessista vaiheet, joissa voidaan vähentää materiaalien käyttöä, syntyvän jätteen määrää sekä ympäristöhaittoja. Katselmus tuottaa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia säästöjen toteuttamiseksi.

Valonian oppaat ja työkalupakki yrityksen ympäristötyön tueksi

Valonian Työkalupakki tarjoaa yrittäjälle useita hyödyllisiä ja helppokäyttöisiä työkaluja. Pakista voi poimia itselleen sopivimman työkalun ja saada tietoa ympäristötyön mahdollisuuksista. Yrittäjän opas kannattavaan ympäristötyöhön tarjoaa konkreettiset ohjeet ja havainnollisen 13 askeleen mallin ympäristöasioiden kehittämiseen pk-yrityksessä.

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta – Teknologia teollisuus

Julkaisu tuo esille tuoreita näkökulmia ja esimerkkejä teknologiateollisuuden materiaalitehokkaista tuotteista ja palveluista sekä toiminnoista.

Ekotehokkuus – Business as future. Yrityksen ekoteho-opas

Opas auttaa yrityksiä seuraamaan ja kehittämään tuotteitansa, palveluitansa ja liiketoimintaansa kestävän kehityksen näkökulmasta. Opas esittelee MIPS-mittarin avuksi yrityksille.

Fiksu vähentää jätettä – tarkistuslistat toimistoille

Sivulta löytyy tarkistuslistoja toimistojen materiaalitehokkaampien toimintojen suunnitteluun.

Yritysten energiaopas

Elinkeinoelämän keskusliiton Yritysten energiaoppaan tavoite on auttaa yrityksiä toimimaan mahdollisimman energia- ja kustannustehokkaasti.  Opas on suunnattu pk-yrityksille.

Liiketoiminta kehittyvillä markkinoilla – työkirja vastuullisempaan bisnekseen

FIBS Yritysvastuuverkoston julkaisema työkirja on suunnattu etenkin niille yrityksille, jotka ovat aloittamassa toimintaa kehittyvillä markkinoilla tai jotka ovat ottamassa ensimmäisiä askeleita toimitusketjun vastuullisuuden kehittämiseksi tai varmistamiseksi. Työkirjassa kerrotaan mm. kehittyvien markkinoiden tarjoamista liiketoimintamahdollisuuksista ja vastuullisen liiketoiminnan vaikutuksista kehitysnäkökulmasta.

Y-HIILARI Hiilijalanjälki -työkalu

Suomen ympäristökeskuksen kehittämä työkalu yrityksen hiilijalanjäljen laskentaan. Työkalu sisältää laskurin ja ohjeen. Työkalun käyttö on maksutonta, mutta edellyttää käyttöehtojen hyväksymistä.

 

7. YMPÄRISTÖ- JA LAATUJÄRJESTELMÄT, SERTIFIKAATIT

Ympäristöjärjestelmä ISO 14000

Ympäristöjärjestelmä on systemaattinen tapa parantaa yrityksen ympäristöasioiden hallintaa ja ympäristönsuojelutoimien tuloksellisuutta. ISO 14001 on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli.

Laatujärjestelmä ISO 9000

Laadunhallinnan standardeja, joilla tähdätään parempaan toimintaan – laadukkaat ja tehokkaat prosessit, turvalliset toimintatavat, hyvä ympäristöasioiden hoito sekä riskien vähentäminen.

EMAS-järjestelmä

EU:n alueen yrityksille tarkoitettu vapaaehtoinen ympäristöjärjestelmä.

WWF Green Office

WWF Green Office on ympäristöjärjestelmä toimistoille. Sen avulla työpaikat voivat pienentää ekologista jalanjälkeään ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

Pohjoismaiden Ympäristömerkki – Joutsenmerkki

Joutsenmerkin avulla yritys viestii asiakkailleen tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksista ja yrityksen vastuullisesta toiminnasta. Joutsenmerkki myös helpottaa ympäristöasioista viestimistä sekä on toimiva työkalu liiketoiminnan kehittämiseen.

Avainlippu – Suomalaisen työn liiton merkki

Avainlippu on rekisteröity yhteisömerkki, joka kertoo tuotteen tai palvelun suomalaisuudesta. Avainlippu on yrityksille helppo työkalu tuoda tuotteen tai palvelun suomalainen alkuperä näkyväksi.

EU:n ympäristömerkki

EU-ympäristömerkin käyttöoikeutta voi hakea tuotteelle tai palvelulle, joka täyttää sille asetetut ympäristökriteerit. Sen avulla myös merkin saava yritys voi selkeällä ja uskottavalla tavalla viestiä omasta ympäristötyöstään.

 

8. YRITYSESIMERKKEJÄ

 

Valonian yritysesimerkkivideot

Videoissa esitellään neljä hyvää esimerkkiä pk-yrityksistä, jotka ovat aloittaneet ympäristöasioiden kehittämisen. Yritykset ovat ottaneet yrityksen ympäristöasiat haltuun ja luoneet yritykselle oman ympäristöohjelman yhteistyössä Valonian asiantuntijoiden kanssa.

eGreenNet Ympäristöosaamisverkoston yritysesimerkit

Sivulle on koottu esimerkkejä eri toimialoilla toimivista yrityksistä ympäristöliiketoiminnan sekä ympäristöosaamisen parissa.

 

9. TUTKIMUKSET JA RAPORTIT

FIBSin yritysvastuututkimus 2014

FIBSin yritysvastuutukimus on Suomen laajin yritysten vastuullisuutta kartoittava kyselytutkimus.

Strateginen vastuullisuus – 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä

Sitra, Demos Helsinki ja FIBS selvittivät keväällä 2013, miten suomalaiset pk-yritykset ovat onnistuneet luomaan haasteista kilpailuetua yhdistämällä kestävyyden kannattavaan liiketoimintaan. Työn lopputuloksena syntyi 20 esimerkkikuvausta kaikkien yritysten hyödynnettäväksi.

Yritysvastuuta – vai vastuuttomia yrityksiä?

KEPAn raportissa avataan yritystoiminnan vaikutuksia globaalissa Etelässä ja etsitään ratkaisuja yritysvastuun vahvistamiseksi.

 

10.RAHOITUS

Cleantech-yritysten rahoitusmallit

Sitran kartoituksessa selvitettiin nykyisiä suomalaisille cleantech –yrityksille suunnattuja rahoitusinstrumentteja ja etsittiin maailmalta hyviä käytäntöjä julkisista rahoitusinstrumenteista.

Elinkeinoelämän yriystuki ja rahoitus

Elinkeinoelämän sivuille on kerätty olemassa olevaa tietoa rahoittajista, rahoituksen tarkoituksista, määrärahojen suuruudesta ja hakumenettelystä.

 

11. HANKKEET JA TUTKIMUSRYHMÄT

Topinpuisto-kiertotalouskeskus

Topinpuisto mahdollistaa uudenlaista kiertotalousliiketoimintaa ja kehittää kiertotalouden arvoketjuja sekä yhteistyöverkostoja. Topinpuiston laaja kotimaisten ja ulkomaisten asiantuntijoien sekä yhteistyökumppaneiden verkosto sekä joustava toimintaympäristö tekevät siitä houkuttelevan kohteen kiertotalouden investoinneille ja sen tuomista uusista liiketoimintamahdollisuuksista kiinnostuneille yrityksille.

Circhubs – tulevaisuuden kiertotalouskeskukset

6Aika: Circhubs on kuuden suomalaisen kiertotalouskeskuksen verkosto, joka tukee eri alueiden vahvuuksien kehittämistä sekä keskusten kansallista yhteistyötä.

Telaketju-hanke poistotekstiilin kierrätyksen tehostamiseksi

Telaketju edistää poistotekstiilin keräystä ja jalostusta alan yritysten tarpeisiin useiden yritysten, toimijoiden ja korkeakoulujen voimin.

Tulevaisuuden tutkimuskeskus – Kestävä kehitys ja vastuullinen yritystoiminta

Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta -tutkimusryhmän fokuksena on kestävän kehityksen ja vastuullisen liiketoiminnan tulevaisuus. Erityisosaamista löytyy esimerkiksi yritysten ympäristöjohtajuuteen sekä –vastuuseen liittyen.

Tulevaisuuden tutkimuskeskus – Energia- ja ympäristötutkimus

Tulevaisuuden tutkimuskeskus tekee monitieteistä ympäristötutkimusta ja –konsultointia. Hankkeissa on keskitytty kestävän kehityksen mallintamiseen sekä indikaattoreiden kehittämiseen, ja niissä on tehty useita energia- ja ilmastotutkimuksia.

eGreenNet-hanke

eGreenNet-ympäristöosaamisverkosto on ympäristöliiketoiminnan alueelliseen vahvistamiseen ja tehostamiseen keskittyvä projekti, joka pyrkii kokoamaan Varsinais-Suomen alueen ympäristöosaajat ja apua tarvitsevat yritykset yhteen luoden verkoston.

Kierrätysliiketoiminta ja resurssitehokkuus Varsinais-Suomen vahvuudeksi-hanke

Hankkeen tarkoituksena on hakea ratkaisua Varsinais-Suomen alueella toimivien yritysten ylijäämämateriaalin joko yrityksen omassa tai toisen yrityksen toiminnassa. Hankkeen aikana kootaan alueelle resurssitehokkuusverkosto sekä kehitetään resurssiälykkään alueen toimintamalli. Hankkeen puitteissa toteutetaan pieniä pilotti-hankkeita yritysten resurssitehokkaan toiminnan kehittämiseksi.

Resurssivirrat haltuun-hanke

Hankkeen tarkoituksena on tunnistaa ja koota yhteen Suomessa kehitettyjä alueellisia resurssitehokkuutta edistäviä työkaluja ja toimintamalleja, joiden avulla yritys voi kehittää ympäristöosaamistaan.

WastED – Jätehuollon koulutusvienti- hanke

Hanke vie jätehuoltoalan osaamista Viroon ja Latviaan sekä kehittää koulutuspakettia, jota viedään jatkossa myös muihin maihin.

 

12. OPINNÄYTETÖIDEN KOKOELMASIVUT

Melinda – Kirjastojen yhteispalvelu

Yliopistokirjastojen yhteistietokanta, josta löytyvät suomalaisten yliopistojen opinnäytetyöt.

Theseus – Ammattikorkeakoulujen julkaisuarkisto

Suomen ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut

 

 13. YRITYKSEN YMPÄRISTÖOSAAMISEEN LIITTYVIÄ OPINNÄYTETÖITÄ

Ekotehokkuus osana yritysten toimintaa: energia- ja materiaalitehokkuuden kehittämistarve Varsinais-Suomen pk-yrityksissä

Ympäristöpalveluiden merkitys ja tarve Varsinais-Suomen alueen pk-yrityksissä

Pk-yritysten ympäristöpalveluiden kehittäminen Päijät-Hämeessä

PK-yritysten ympäristövastuu : ympäristölainsäädännön ja yhteiskuntavastuun ohjaavuus liiketoiminnassa

Ympäristöasioiden hallinta osana pk-yritysten toimintaa

Askeleita vastuullisuuteen : esimerkkejä vastuullisen liiketoiminnan kehittämisestä pk-yrityksissä

Yritysten ympäristövastuu

Ympäristöviestinnän tärkeys yritysasiakkaille

Kiertotalouden mahdollisuudet Suomessa : esimerkkitapausten avulla tarkasteltuna

Selvitys kiertotalouden mittaristosta: näkökulmana ruoka-alan pienyrittäjän toiminta

Kiertotaloudella materiaalitehokkuutta ja hyvää jätehuoltoa : Case Stara Kyläsaari ja Tulppakuja

Kiertotalouden vaikutukset tuotekehitykseen : case immateriaalioikeudet 3D-tulostuksessa

Työmaiden resurssitehokkuuden parantaminen : Skanska Oy

Maarakennusurakoiden yli- ja alijäämämaiden hallintamahdollisuudet